แนวปฏิบัติการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการใช้บัตรเติมน้ำมัน สำหรับรถราชการ (Fleet Card)

 

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 

สรุปประเด็นถาม-ตอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(KM พัสดุ 7 - 8 พฤศจิกายน 2566)