กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส
🔹 เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร 🔹
และให้ความร่วมมือในการ
🔹 งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล 🔹
และขอเชิญชวน
ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือคำอวยพรผ่านสื่อออนไลน์
 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2563
กองการพัสดุร่วมกับกองคลังจัดสัมมนา "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง"
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บุคลากรกองการพัสดุ คุณนิภาพร พรมจิตต์ และคุณธมภร สิริวุฒิพร ร่วมพิธีสวดมนต์​บำเพ็ญ​ภาวนา​เพื่อ​ความเป็น​สิริมงคล​ ประจำ​เดือน​พฤษภาคม​ (ครั้งที่ 8) ของการดำเนินกิจกรรมการสวดมนต์ ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างองค์​พระมหา​เจดีย์​ต่อในเดือนกรกฎาคม 2565
   
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
บุคลากรกองการพัสดุ นำโดยคุณสุธีย์ สุกะโต ผู้อำนวยการกองการพัสดุ เข้าร่วม ”พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
   
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 บุคลากรกองการพัสดุ นำโดยคุณสุธีย์ สุกะโต ผู้อำนวยการกองการพัสดุ คุณนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง คุณศศิพินทุ์ บัวเดช หัวหน้างานบริหารพีสดุ และคุณอัมภิกา วรเมธากร นักวิชาการพัสดุ ร่วมทำบุญ”ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์สามเณร 98 รูป” 🙏🏻 เนื่องในวาระ 98 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
   
26 เมย 2565
บุคลากรกองการพัสดุ นำโดยคุณสุธีย์ สุกะโต ผู้อำนวยการกองการพัสดุ ร่วมไหว้สักการะองค์พระพิฆเนศวร พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูปภายในห้องสำนักงานกองการพัสดุ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรกองการพัสดุ
 

 
 
 
 
end-1