กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส
🔹 เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร 🔹
และให้ความร่วมมือในการ
🔹 งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล 🔹
และขอเชิญชวน
ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือคำอวยพรผ่านสื่อออนไลน์
 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2563
กองการพัสดุร่วมกับกองคลังจัดสัมมนา "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง"
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
คุณสุธีย์ สุกะโต ผู้อำนวยการกองการพัสดุ คุณนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง และคุณศศิพินทุ์ บัวเดช หัวหน้างานพัสดุ เป็นตัวแทนบุคลากรกองการพัสดุเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์สามเณร จำนวน 71 รูป จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ณ บริเวณพิธี ด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว
   
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 บุคลากรกองการพัสดุร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ และร่วมทำบุญโรงทานไอศกรีม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
   
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บุคลากรกองการพัสดุ คุณนิภาพร พรมจิตต์ และคุณธมภร สิริวุฒิพร ร่วมพิธีสวดมนต์​บำเพ็ญ​ภาวนา​เพื่อ​ความเป็น​สิริมงคล​ ประจำ​เดือน​พฤษภาคม​ (ครั้งที่ 8) ของการดำเนินกิจกรรมการสวดมนต์ ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างองค์​พระมหา​เจดีย์​ต่อในเดือนกรกฎาคม 2565
   
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
บุคลากรกองการพัสดุ นำโดยคุณสุธีย์ สุกะโต ผู้อำนวยการกองการพัสดุ เข้าร่วม ”พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
 

 
 
 
 
end-1