กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส
🔹 เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร 🔹
และให้ความร่วมมือในการ
🔹 งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล 🔹
และขอเชิญชวน
ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือคำอวยพรผ่านสื่อออนไลน์
 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2563
กองการพัสดุร่วมกับกองคลังจัดสัมมนา "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง"
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ศมร.20) นำโดย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานคลัง จังหวัดเชียงใหม่
   
วันที่ 11 สิงหาคม 2565
บุคลากรกองการพัสดุเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจำปี 2565
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
่- กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
- กิจกรรมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ชวนน้องมาปลูกข้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
   
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565คุณสุธีย์ สุกะโต ผู้อำนวยการกองการพัสดุ คุณนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง และคุณศศิพินทุ์ บัวเดช หัวหน้างานพัสดุ เป็นตัวแทนบุคลากรกองการพัสดุเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์สามเณร จำนวน 71 รูป จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ณ บริเวณพิธี ด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว
   
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 บุคลากรกองการพัสดุร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ และร่วมทำบุญโรงทานไอศกรีม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
   
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บุคลากรกองการพัสดุ คุณนิภาพร พรมจิตต์ และคุณธมภร สิริวุฒิพร ร่วมพิธีสวดมนต์​บำเพ็ญ​ภาวนา​เพื่อ​ความเป็น​สิริมงคล​ ประจำ​เดือน​พฤษภาคม​ (ครั้งที่ 8) ของการดำเนินกิจกรรมการสวดมนต์ ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างองค์​พระมหา​เจดีย์​ต่อในเดือนกรกฎาคม 2565
 

 
 
 
 
end-1